fot. bl-f131-briza-media-kloski2 (713×480) — copyright © by Barbara Łotocka
kłoski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Briza media

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Łotocka