fot. bl-f205-cheiranthus-cheiri1 (515×400) — copyright © by Barbara Łotocka
pokrój w czasie kwitnienia
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Erysimum cheiri

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

10.2002
copyright © by Barbara Łotocka