fot. bl-f228-F1010033 (703×480) — copyright © by Barbara Łotocka
młode rozłupnie
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carum carvi (kminek zwyczajny)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

13.06.2003
copyright © by Barbara Łotocka