fot. bl-f245-F1000009 (341×400) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Mentha arvensis

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwiat, włoski na kielichu; 31.08.2003
copyright © by Barbara Łotocka