fot. bsw-Polyg_britt_3c — copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Polygonum lapathifolium ssp. brittingeri (rdest szczawiolistny Brittingera)

on This page when logged in
you will see 2.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska