fot. jbs-140327-gozdzicznik_1 — copyright © by Joanna Boisse
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Petrorhagia saxifraga (goździcznik skalnicowy)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Wrocław · copyright © by Joanna Boisse