fot. jbs-Dsc_0293 (700×747) — copyright © by Joanna Boisse
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sorbus aucuparia ‘Pink Veil’

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Łódzki Ogród Botaniczny
copyright © by Joanna Boisse