fot. jkr-2017_4-PICT0498c — copyright © by Jerzy Kruk
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 7.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Herniaria incana (połonicznik siwy)

on This page when logged in
you will see 7.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

18.05.1976 copyright © by Jerzy Kruk
« Herniaria (połonicznik)

« Herniaria incana (połonicznik siwy)