efemerofit [24][234]

Herniaria incana Lam.

połonicznik siwy
Herniaria incana (połonicznik siwy)

07.2008, Galičica Pl. (Macedonia); copyright © by Paweł Kalinowski XL

cechy charakterystyczne

Bylina, z silnym, zdrewniałym korzeniem; pędy częściowo zdrewniałe, 10-25(30)cm wysokości; jak i liście białawo owłosione włoskami prostymi.

space

Torebka krótsza od działek.

space

występowanie

Herniaria incana (połonicznik siwy)

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: Eurazja [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

znalezisko 20080700.6.pk - Herniaria incana (połonicznik siwy); Galičica Pl. (Macedonia)

2f · 20080700.6.pk
leg. Paweł Kalinowski
/Galičica Pl. (Macedonia)/

znalezisko 19760518.KRAM440538.jkr - Herniaria incana (połonicznik siwy)

4f · 19760518.KRAM440538.jkr
leg. A. Jasiewicz

znalezisko 19580530.KRAM558542.jkr - Herniaria incana (połonicznik siwy)

3f · 19580530.KRAM558542.jkr
leg. J. Prudhomme