fot. pk-Herniaria_incana_2_Galicica_MK_7.08 (1434×1091) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 5.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Herniaria incana (połonicznik siwy)

on This page when logged in
you will see 5.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2008, Galičica Pl. (Macedonia)
copyright © by Paweł Kalinowski
« Herniaria (połonicznik)

« Herniaria incana (połonicznik siwy)