fot. pk-Herniaria_incana_2_v_Galicica_MK_7.08 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Herniaria incana (połonicznik siwy)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2008, Galičica Pl. (Macedonia) · copyright © by Paweł Kalinowski