takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Herniaria polygama J. Gay

połonicznik wonny
Herniaria odorata Andrz.