fot. jkr-z2017_1-PICT0351c_17.5ppm (1429×1690) — copyright © by Jerzy Kruk
znalezisko jkr.580829-KRA206500 normalna
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 8.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Potamogeton coloratus (rdestnica zabarwiona)

on This page when logged in
you will see 8.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

29.08.1858
copyright © by Jerzy Kruk
« Potamogeton - szerokolistne

« Potamogeton coloratus (rdestnica zabarwiona)