znalezisko 19290925.KRA65802.jkr - Polygonum oxyspermum (rdest nadbrzeżny) (leg. det. G. Samuelsson)
jkr-2017_4-PICT0473c_2
Polygonum oxyspermum (rdest nadbrzeżny)
jkr-2017_4-PICT0475c_6.7ppm
Polygonum oxyspermum (rdest nadbrzeżny)
· XL
jkr-2017_4-PICT0476c_1
Polygonum oxyspermum (rdest nadbrzeżny)
· XL