fot. Polytrichastrum_alpinum_IV.14.1 (999×1452) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Polytrichastrum alpinum (złotowłos alpejski)

on This page when logged in
you will see 6.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski