fot. Polytrichastrum_formosum_I.14.1 — copyright © by Jarosław Makowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 5.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Polytrichastrum formosum (złotowłos strojny)

on This page when logged in
you will see 5.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski

« Polytrichastrum formosum (złotowłos strojny)