fot. j-Aster_sedifolius_VIII.10.1 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Aster sedifolius (aster wąskolistny)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ogr. zielny; Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski