fot. j-Exochorda_xmacrantha.The_Bride. — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Exochorda ×macrantha (obiela mieszańcowa)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

cv. The Bride
; Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski