takson uprawiany [24]

Exochorda ×macrantha C. K. Schneid.

obiela mieszańcowa
Exochorda alberti Regel × Exochorda grandiflora Lindl.
na stronie — wymagania i uprawa
Exochorda macrantha

cv. The Bride; Ogród Botaniczny Przelewice ; copyright © by Jacek Soboń

Exochorda macrantha

cv. The Bride

Exochorda ×macrantha (obiela mieszańcowa)

cv. The Bride

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: krzewy liściaste