takson uprawiany [24]

Exochorda racemosa (Lind.) Rehder

obiela wielkokwiatowa
Exochorda grandiflora Hook.
na stronie — wymagania i uprawa