fot. j-Foeniculum_vulgare_var._azoricum_VIII.10.1 (884×679) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Foeniculum vulgare (fenkuł włoski)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ogr.zielny Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski