fot. j-Foeniculum_vulgare_var._azoricum_VIII.10.3 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Foeniculum vulgare (fenkuł włoski)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ogr.zielny Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski