fot. j-Marchantia-polymorpha-VIII.10.1 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Marchantia polymorpha ssp. ruderalis (porostnica wielokształtna)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

egzemplarz żeński, z rodniostanami
; Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski