fot. j-Parnassia-palustris-VIII.10.9 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Parnassia palustris (dziewięciornik błotny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Donautal, Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski