fot. jmak-101-Nepeta-x-faassenii-VII.09.5 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Nepeta ×faassenii (kocimiętka Faassena)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ogród zielny, Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski