znalezisko 00010000.10_01_12.jmak - Nepeta ×faassenii (kocimiętka Faassena) · ogród zielny, Niemcy · (leg. det. Jarosław Makowski)
jmak-101-Nepeta-x-faassenii-VII.09.1
Nepeta ×faassenii (kocimiętka Faassena)
jmak-101-Nepeta-x-faassenii-VII.09.2
Nepeta ×faassenii (kocimiętka Faassena)
jmak-101-Nepeta-x-faassenii-VII.09.3
Nepeta ×faassenii (kocimiętka Faassena)
jmak-101-Nepeta-x-faassenii-VII.09.4
Nepeta ×faassenii (kocimiętka Faassena)
jmak-101-Nepeta-x-faassenii-VII.09.5
Nepeta ×faassenii (kocimiętka Faassena)