fot. jmak-Dicentra-spectabilis-Alba-VI.09.3 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Dicentra spectabilis (serduszka okazałe)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

cv. Alba
; Sigmaringen, Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski