fot. jmak-Diplotaxis_tenuifolia_VII.19.6 (658×630) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Diplotaxis tenuifolia (dwurząd wąskolistny)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski