antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.

dwurząd wąskolistny
Diplotaxis tenuifolia
Gdynia-Chylonia; copyright © by Jarosław Makowski
Diplotaxis tenuifolia
Diplotaxis tenuifolia
Diplotaxis tenuifolia (dwurząd wąskolistny)
Diplotaxis tenuifolia (dwurząd wąskolistny)
Diplotaxis tenuifolia (dwurząd wąskolistny)
Diplotaxis tenuifolia (dwurząd wąskolistny)
XL
Diplotaxis tenuifolia (dwurząd wąskolistny)
Diplotaxis tenuifolia (dwurząd wąskolistny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Diplotaxis (dwurząd)kl 8426

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki; miejsca ruderalne.

Bylina.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i zachodnia, Azja i Afryka [czas przybycia na teren Polski: 1652r., 1836r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.315.jmak - Diplotaxis tenuifolia (dwurząd wąskolistny)
315
leg. Jarosław Makowski #6