fot. jmak-Lunularia_cruciata_X.15.1 — copyright © by Jarosław Makowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 8.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Lunularia cruciata (księżyczka krzyżowa)

on This page when logged in
you will see 8.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski

« Lunularia cruciata (księżyczka krzyżowa)