fot. jmak-Plagiochila_asplenioides_IV.16.6 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Plagiochila asplenioides (skosatka zanokcicowa)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski