fot. jmak-Porella_platyphylla_XI.11.3 — copyright © by Jarosław Makowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 5.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Porella platyphylla (parzoch szerokolistny)

on This page when logged in
you will see 5.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski

« Porella platyphylla (parzoch szerokolistny)