fot. aster.waskolistny_Aster.sedifolius.Nanus.Wr3059 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Aster sedifolius (aster wąskolistny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

cv. Nanus
13.09.2010 copyright © by Jacek Soboń