fot. czosnek.zlocisty_Alium.flavum.Lib6941 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Allium flavum (czosnek złocisty)

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

03.04.2011 copyright © by Jacek Soboń