fot. gorysz.miarz_Peucedanum.ostruthium.Variegatym.Woj6690 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Peucedanum ostruthium (gorysz miarz)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

29.05.2010 copyright © by Jacek Soboń