fot. irga.polozona_Cotoneaster.adpressus.Woj6791 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cotoneaster adpressus (irga położona)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

29.05.2010 copyright © by Jacek Soboń