fot. js-20070708-3081 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Salvia transsylvanica

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.07.2007 copyright © by Jacek Soboń