fot. js-20080727-6929_1 (639×666) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Eucomis comosa (eukomis czubaty)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

27.07.2008
copyright © by Jacek Soboń