fot. js-20090509-0402_1 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Saxifraga rotundifolia (skalnica okrągłolistna)

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

09.05.2009 copyright © by Jacek Soboń