fot. js-20090723-5202 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Antennaria plantaginifolia (ukwap babkolistny)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

29.04.2007 copyright © by Jacek Soboń