takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Antennaria plantaginifolia (L.) Hook.

ukwap babkolistny
na stronie — wymagania i uprawa