fot. js-jarzab.pospolity.PICT8473 (491×520) — copyright © by Jacek Soboń
kora
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sorbus aucuparia

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

30.05.2005, okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń