fot. js-klon.francuski.PICT0282 (693×536) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acer monspessulanum

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kora; 28.05.2006, Kowary, park
copyright © by Jacek Soboń