fot. js-rozwartka.welnista_Cheilanthes.lanosa._Wrocl._.DSC08258 (513×372) — copyright © by Jacek Soboń
2017.05.13
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cheilanthes lanosa (rozwartka wełniasta)

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2012, OB Uniw. Wrocławskiego
copyright © by Jacek Soboń