fot. js-sliwa.tarnina.PICT4196 (640×480) — copyright © by Jacek Soboń
gałązka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Prunus spinosa (śliwa tarnina)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

24.03.2005, okolice Wlenia, Pogórze Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń