fot. js-wiaz.polny.PICT1363 (693×536) — copyright © by Jacek Soboń
liście
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ulmus minor (wiąz pospolity)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

27.06.2006, Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia, forma krzewiasta w drzewostanie jaworowym
copyright © by Jacek Soboń