⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Ulmaceae (wiązowate)]
liściekwiatyowocepąkiwystępowanie, inne
Ulmus laevis (wiąz szypułkowy)
limak
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Ulmus laevis (wiąz szypułkowy)
liście
Wyraźnie asymetryczne, boczne żyłko nie są widlasto rozgałęzione, ząbki pierwszego rzędu skierowane w górę blaszki liściowej.
Ulmus laevis
Na długiej szypule (6-18mm).
Ulmus laevis (wiąz szypułkowy)
Na długiej szypule, brzegiem gęsto orzęsione.
Ulmus laevis (wiąz szypułkowy)
pąk boczny
Pąki ostro szpiczaste, łuski z wyraźnie ciemniejszym obrzeżeniem.
W wilgotnych lasach; czasem sadzony. Nasada pnia często z deskowatymi przyporami.
wystepowanie
o mapie występowania
Ulmus glabra (wiąz górski)
brzost, wiąz szorstki
Ulmus scabra
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Ulmus glabra
liście
Liście umiarkowanie asymetryczne, w górze często najszarsze i ±trójklapowe. Przynajmniej część żyłek przed dojściem do ząbka widlasto rozgałęzia się.
Liście wierzchem krótko szorstko owłosione. Spodem bez czerwonych gruczołków. Nasada dłuższej połowy liścia często całkowicie schodzi po krótkim (1-4(6)mm) ogonku liściowym.
Ząbki pierwszego rzędu ±proste.
Szypułki 1-2.5mm długości. Listki okwiatu brzegiem rdzawo orzęsione, znamiona z zaczerwienionymi brodawkami.
Ulmus glabra (wiąz górski)
Brzeg owocu nieorzęsiony; powierzchnia bez czerwonych gruczołków.
Nasiono ±pośrodku skrzydlaka; szew idący od nasienia do wcięcia na szczycie owocu tak długi lub dłuższy od torebki nasienia.
Ulmus glabra
rozwijające się pąki kwiatowe
Pąki zaostrzone, jednobarwne; łuski rdzawo owłosione.
Kora na pniu podłużnie bruzdowana.
wystepowanie
o mapie występowania
Ulmus minor (wiąz pospolity)
wiąz polny
Ulmus campestris
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Ulmus minor (wiąz pospolity)
liście
Liście umiarkowanie asymetryczne, zwykle w środku najszersze. Przynajmniej część żyłek przed dojściem do ząbka widlasto rozgałęzia się.
Dojrzałe liście wierzchem gładkie, ±nagie. Spodem z siedzącymi czerwonymi gruczołkami. Nasada dłuższej połowy liścia nie schodzi po całym ogonku, ten ma 5-15mm długości.
Ząbki pierwszego rzędu ±proste.
Ulmus minor
Szypułki do 1mm długości. Listki okwiatu brzegiem białawo orzęsione. Znamiona z białymi brodawkami.
Ulmus carpinifolia
Brzeg owocu nieorzęsiony. Powierzchnia często z siedzącymi czerwonymi gruczołkami.
Nasiono ±w górnej części skrzydlaka; szew idący od nasienia do wcięcia na szczycie owocu wyraźnie krótszy od torebki nasienia.
Ulmus minor (wiąz pospolity)
pąki
Pąki zaostrzone, jednobarwne; łuski nagie lub białawo owłosione.
Kora na pniu spękana na drobne tarczki.
wystepowanie
o mapie występowania