atlas-roslin.pl

Ulmaceae [🔉 ul·ma·ce·e]

wiązowate
  
↓nieżyłki u nasady blaszki trzy rozchodzące się dłoniasto
Celtis occidentalis
Celtis occidentalis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
· Listki okwiatu ±do nasady wolne. Zalążnia przechodzi w krótką szyjkę słupka.
· ta cecha diagn ...
· ta cecha diagnos ...
Celtis occidentalis (wiązowiec zachodni)
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Uprawiane drzewo ozdobne.
  
  
↑nie żyłkowanie pierzaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· Listki okwiatu zrośnięte w 1/2 – 3/4. Zalążnia bez szyjki słupka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczn ...