Ulmaceae

wiązowate
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: dwuliścienne - okwiat niezróżnicowany lub zredukowany - drzewiaste]
  
żyłki u nasady blaszki trzy rozchodzące się dłoniasto (↓nie)
Celtis occidentalis
Celtis occidentalis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
· Listki okwiatu ±do nasady wolne. Zalążnia przechodzi w krótką szyjkę słupka.
· ta cecha diagn ...
· ta cecha diagnos ...
  Uprawiane drzewo ozdobne.
  
  
żyłkowanie pierzaste (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· Listki okwiatu zrośnięte w 1/2-3/4. Zalążnia bez szyjki słupka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczn ...
  

Hemiptelea davidii

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]