fot. js-wiaz.polny.PICT4485 (880×253) — copyright © by Jacek Soboń
pąki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ulmus minor (wiąz pospolity)
29.03.2005, Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia, forma krzewiasta w drzewostanie jaworowym
copyright © by Jacek Soboń