fot. liczydlo.gorskie_Streptopus.amplexifolius.Dol.Sanu.5891 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Streptopus amplexifolius (liczydło górskie)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

12.05.2010, Dolina Sanu · copyright © by Jacek Soboń